Meltem Onay

Rektör Yardımcısı /15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi

Ege Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun oldu. Adnan Menderes Üniversitesi- İşletme bölümünde, doktora ünvanını aldı. Celal Bayar Üniversitesi’nde, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2019 yılında, aynı üniversiteden emekli olduktan sonra, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nde, şu anda Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

2020 yılında, tarıma olan hassasiyeti nedeniyle, Cemre Hareketi: Sürdürülebilir Tarım-gıda Platformunu kurdu. Bu platform aracılığı ile ülkemizde, tarımda dijitalleşme ve döngüsel ekonomi uyumlu kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalarına devam etmektedir.