Gül Akyürek Balta

Yönetim Kurulu Başkanı / Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB)

1982 yılında Mersin’de doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra aile şirketi olan Akyürek Makine A.Ş.’de çalışma hayatına atıldı.

2005 yılında kurduğu dış ticaret şirketiyle Avrupa, Amerika ve Orta Doğu ülkelerine yönelik ithalat ve ihracat faaliyetleriyle deneyim kazandı. 2012 yılında aile şirketine dönüş yaparak yatırım ve kapasite artırma, yatırım teşvikleri, ERP sisteminin kurulması, şirketin dijital dönüşüm ve üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarını yürüttü. Akyürek Ar-Ge Bilişim A.Ş.’nin ve Mersin’in 5’inci Ar-Ge merkezi olan Akyürek Smart’ın kuruluşunu gerçekleştirdi.

Akyürek Makine A.Ş.’yi temsilen 2014 yılında Birleşmiş Milletler Global Compact Platformu’nun Mersin’deki İlk İmzacı Üyesi olarak yer aldı.

2015 yılında ihtisas organize sanayi bölgesi kurmak amacıyla Mersin İhtisas Organize Sanayicileri Derneği’ni (MİODER) kente kazandırdı. 2016 yılında Türkiye Genç İş Adamları Derneği’nin (TÜGİAD) Çukurova Şube Başkanı seçilerek TÜGİAD’ın 30 yıllık tarihinde İlk Kadın Şube Başkanı oldu.

2016- 2018 yılları arasında Girişimci İş Kadınları (GİŞKAD) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. MİODER öncülüğünde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, tarımsal ürünlere ileri teknolojiyle maksimum katma değer kazandırarak yepyeni küresel markalar yaratmayı ve 10 bin kişiye nitelikli istihdam sağlamayı hedefleyen TÜİOSB’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi. 13 Haziran 2018’de Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (TÜİOSB) tescilini alarak ‘Türkiye’de Organize Sanayi Bölgesi Kuran İlk Kadın Başkan’ oldu.